Other slash

Touha je prokletí

29. března 2011 v 10:19 | Dark Angel

Téma: Hornblower
Páry: William Bush / Horatio Hornblower / Archibald "Archie" Kennedy
Žánr: slash
Varování: +18, PWP (porn without plot)
Beta read: Profesor
Shrnutí: Adrenalin někdy vyvolá nesnesitelnou vášeň.
Poznámka: Dovolila jsem si trochu upravit fakta. Podle kánonu se tenhle příběh odehrává v době, kdy je Kennedy již po smrti. Jenže proč nechat zemřít muže, který je tak okouzlující? Takže v téhle povídce Archie Kennedy nezemřel, uzdravil se a slouží pod Hornblowerem jako druhý důstojník.
Motto: "Vy tři vidíte jen sami sebe. A jeden druhého." (první důstojník Buckland z lodi Jeho Veličenstva Renown)
PS: Za betu chci Profesorovi mnohokrát poděkovat. Nesmírně si vážím té práce, kterou si s mými povídkami dává. Navíc bych se sama nejspíš nepřiměla tuhle povídku uveřejnit, takže děkuji i za dodání kuráže.


***


Hornblower stál již dobré dvě hodiny téměř bez hnutí na zadní palubě. Stál tam, díval se kupředu a vyhlížel Natividad.

Bush ho chvíli pozoroval. Zdálo se mu, že mladý kapitán lodi Lydie z flotily Jeho Veličenstva britského krále spí s otevřenýma očima. Ovšem Horatio Hornblower by to nikdy nepřiznal. Pochopitelně. Bushe rozčilovala jeho zarputilá paličatost a naprostá neschopnost projevit jakoukoli lidskou slabost.

První důstojník dobře viděl, že kapitán stojí ztuhle, ztěžka se opírá o zábradlí chránící zvýšenou zadní palubu. Ramena se mu unaveně chýlila kupředu a oči nevidomě pohlížely k obzoru.

Bush věděl, že nejspíš dostane vynadáno, ale přátelství, které mezi nimi na souši panovalo, nemohlo být zapomenuto jen proto, že jsou nyní na lodi. Nemohlo, i když se tak Hornblower tvářil a choval. Pokaždé, když se ocitl na palubě, se jeho povaha obratem změnila. Bush už si na to zvykl.

Opatrně k příteli přistoupil. "Pane, prosím, měl byste si jít odpočinout. Jste na nohou již mnoho hodin."
Ve skutečnosti tomu bylo už více než dvacet čtyři hodin od chvíle, kdy Lydii napadl nepřítel. Od té doby Hornblower snad jako jediný na celé lodi nezamhouřil oka.

Kapitán se na důstojníka ani nepodíval. Bush si už myslel, že se odpovědi nedočká, potom ale Hornblower promluvil.
"Dokud nebude Natividad znovu v našich rukou, nemohu jít v klidu spát."

Byl to snad nejdelší proslov, jaký Horatio Bushovi věnoval za celou dobu sedmiměsíční plavby, a to mu dodalo kuráž.
"Pane, prosím. Budu na hlídce a dám vás zavolat, kdyby se cokoli dělo," žádal naléhavěji. Věděl, že on je jediný, kdo dokáže Horatia přesvědčit. Jestli ne on, tak už nikdo.
"Pane Bushi, já vás žádám..."
"Já také žádám, Horatio," oslovil jej Bush tak, jak jej ve službě nikdy neoslovoval.

Jenom větší bolest 2

8. dubna 2009 v 19:56 | Dark Angel
Postavy: Gregory House / James Wilson
Beta read: Syriana
Varování: pouze +18!, slash, PWP, náznak násilí
Shrnutí: Co všechno se může stát, když se doktor Gregory House předávkuje Vicodinem?

Poznámka: Druhá část je tady... Tak mě prosím nekamenujte, jestli se vám nebude líbit :-)

House konečně rozepjal kožený pásek a Wilson se vyděsil ještě víc, když House nepřestával dotírat. Teď se z něj pokoušel svléknout košili.
"Přestaň se bránit nebo to půjde po zlým..." zavrčel House nebezpečně pobaveným a vzrušeným tónem.
"Ty to myslíš vážně?!" vyjekl Wilson hlasem o dost vyšším než obvykle. Už si nemyslel, že je to divadlo.
"Jo," zavrčel House a přestal zápasit s Wilsonem i knoflíky jeho košile a jednoduše ji popadl a roztrhl.
"Pane bože!" vykřikl tlumeně Wilson.

Jenom větší bolest 1

1. dubna 2009 v 18:21 | Dark Angel
Téma: Dr. House
Postavy: Gregory House / James Wilson
Beta read: Syriana
Varování: pouze +18!, slash, PWP, náznak násilí
Shrnutí: Co všechno se může stát, když se doktor Gregory House předávkuje Vicodinem?

Poznámka: Tohle je první moje povídka kterou bych označila jako PWP, tak snad se vám bude líbit. Původně jsem ji chtěla vložit celou najednou, ale je na jeden článek příliš dlouhá, takže druhá část bude za týden ve středu :-)


***

Odpoledne se schylovalo k večeru a doktor Gregory House ležel na koberci ve své kanceláři. Nepřítomně zíral na strop, jenž postupně měnil barvu z bílé přes žlutou a krvavě rudou do fialové a šedé. Stmívalo se. Sluchátka v uších mu našeptávala tichou melodii, jíž nevěnoval příliš pozornosti. Po dlouhém dni mu začínala těžknout víčka, a tak prudce zamrkal. Nesmí usnout, dnes večer neodejde domů. Má práci.

Stavět na snech

17. března 2009 v 20:14 | Dark Angel
Žánr: slash
Varování: +12, nedoporučuji odpůrcům romantiky
Téma: kategorie Sto témat, zadání "Stavět na snech", fandom Červený trpaslík
Beta read: Syriana
Postavy: Dave Lister / Arnold Rimmer
Shrnutí: Druhým možným názvem téhle povídky bylo "Listerworld", ale nakonec je názvem přímo téma, které mi zadal kamarád. Kdo zná díl Červeného trpaslíka s názvem "Rimmerworld" ví, kde jsem našla další inspiraci.

 
 

Reklama